Cello Zorg migreert naar cloudbased architectuur

Cello Zorg migreerde op 16 november 2021 naar T-Mobiles Business Essentials platform

featured-image
Gepubliceerd op: 11/20/2021

Cello Zorg (zie cello-zorg.nl) heeft dinsdag 16 november 2021 de migratie naar een cloudgebaseerde communicatie-omgeving succes gerealiseerd. Dit is het resultaat van een uitgebreide voorbereiding.

Programma van eisen
Er is gestart met het vaststellen van het programma van eisen samen met de gebruikersorganisatie en het ICT-team. Gebruikersvriendelijkheid, eenvoud, intuïtief en flexibel instelbaar op de situatie waren de belangrijkste functionele eisen. Het ICT-team en het ICT-beleid voegden daar geïntegreerd beheer, vast-mobiel integratie, betrouwbaarheid, beschikbaarheid van de dienst zowel indoor als outdoor, cloud- en webbased alsmede integreerbaar met Google WorkSpace.

Aanbesteding
Het programma van eisen is vervolgens via een aanbesteding in de markt gezet. Aanvullende eisen en wensen op het gebied van contractvoorwaarden, tariefstelling, aanbiedingsvorm zijn eveneens onderdeel geweest van de aanbesteding. Op basis van diverse use cases zijn de verschillende persona’s binnen Cello beschreven, zodat de aanbieders zich volledig konden inleven. Uiteindelijk is de opdracht gegund aan T-Mobile met het Business Essentials platform. Deze pay-per-use dienst sloot het beste aan bij de vraagstelling van Cello.

Projectrealisatie
Na het succesvol doorlopen van een proof-of-concept is in juni 2021 de project kick-off gestart. Samen met de projectmanager van T-Mobile en de intern projectleider bij Cello zijn de voorbereidingen doorlopen. De afdeling Communicatie is hierbij intensief betrokken. Nadat alle voorwaarden waren ingevuld is besloten tot een go.
Na de portering van mobiel en vast, hebben de circa 1.000 gebruikers de netwerk-geïntegreerde vast-mobiel functionaliteit gekregen. Er is tevens een integratie/koppeling gerealiseerd met Google WorkSpace zodat provisioning vanuit Google kan gebeuren.

Omnia Consultancy en reflectie
Omnia Consultancy heeft advies, projectmanagement en coaching geleverd gedurende het gehele traject. Terugkijkend op het proces is het mooi om te zien dat steeds meer leveranciers naast Windows ook volledig webgebaseerde clients bouwen. Tevens komen er oplossingen die een einde maken aan de complexe Apps die los van de native dialer van een smartphone opereren. Iets wat gebruikers ertoe beweegt om geen gebruik te maken van de App.

T-Mobile casebeschrijving
Zie T-Mobile Klantcase Cello voor een nadere beschrijving van het project.

blog-icon
featured-image
featured-image
featured-image
blog-icon
featured-image
featured-image
blog-icon
featured-blog