Zo kan ik je helpen met het vermenselijken van ICT

Advies

ICT-advies met een bedrijfskundige en technische insteek. Leesbaar en begrijpelijk voor de doelgroep. Van businesscase, (kosten) optimalisatie, marktconsultatie, onderzoek, analyse, plan van aanpak tot testplan of een combinatie hiervan. En natuurlijk de presentatie ervan in de diverse overlegstructuren.

Visievorming

Hoe ziet de stip aan de horizon eruit? Hoe werken we over 2-4 jaar? Een gedragen ICT visie voor een algemeen of specifiek deelgebied is hét startpunt van verandering of vernieuwing. Concreet, praktisch en betrokken met de belanghebbende stakeholders.

Beleidsplanning

Welke uitgangspunten en kaders hanteren we voor de diverse ICT domeinen? Wat zijn de IST en SOLL-situaties? Welke ontwerp of blauwdruk past hierbij? Hoe komen we van de IST naar de SOLL-situatie? Welke financiën, tijd en resources zijn er nodig? Een beleidsplan geeft antwoord op deze vragen.

Aanbestedingen

Een succesvolle aanbesteding vraagt om een gedegen voorbereiding, een passende aanbestedingsvorm en een transparante begeleiding. Succesvol voor de opdrachtgever en de aanbieder. Op die manier wordt de basis gelegd voor een relatie of partnership in plaats van leverancier. Cloud en pay-per-use zijn iets anders dan buy en build.

Procesmanagement

‘We doen het al jaren op deze manier’, is een veelgehoorde tegenwerping op een proces- en/of organisatieverbetering. Veranderingen van processen en organisatie vragen inzicht, motivatie, doorzettings-vermogen én menselijkheid om succesvol te zijn.

Projectmanagement

Oprechte betrokkenheid, heldere informatie en communicatie. Afspraak is afspraak en consequent hierop sturen binnen een op elkaar afgestemd projectteam. Vastgelegd in een beknopt plan. Dat zijn de basis-ingrediënten voor een geslaagd project.

Sparring

Het is vaak eenzaam aan de top of als ICT eindverantwoordelijke. Een uurtje sparren, toetsen of brainstormen met een buitenstaander over bepaalde (onconventionele) onderwerpen, maakt de ideeën en/of plannen completer.

Een andere ICT uitdaging?

Een mens is nooit te oud om te leren. Met een gezond stel hersenen, motivatie en een open vizier ben je tot veel in staat (zonder het zelf te weten). Uitdagen mag!

4/1/2024