Aanbesteding communicatieplatform Altrecht GGz succesvol afgerond

Aanbesteding communicatieplatform Altrecht. Goed werk heeft tijd nodig....

featured-image
Gepubliceerd op: 11/1/2022

“Goed werk heeft tijd nodig”, wordt vaak gezegd. Dat het aanbestedingstraject voor de vervanging van de NEC-omgeving van Altrecht GGz zoveel tijd nodig zou hebben had niemand voorspeld. Achteraf kunnen we niet anders concluderen dat het maar goed is dat het zo is gelopen.

Het NEC-communicatieplatform van Altrecht GGz is verouderd en sluit niet meer aan bij de behoefte van de organisatie. Merendeel van de medewerkers werkt inmiddels volledig ambulant met een smartphone, Chromebook en Google Workspace. Vaste IP-toestellen worden nauwelijks meer gebruikt. Er is behoefte aan vast-mobiel functionaliteit en communicatiefunctionaliteit op een Chromebook, die alleen een browserarchitectuur kent. Altrecht GGz heeft daarnaast een Cloud tenzij beleid. Het NEC-platform maakte gebruik van Atrechts eigen datacenter en de Citrix werkplekontsluitingslaag. Met de introductie van de Chromebook is daarmee afscheid genomen van het Windows operating systems. Citrix bleef echter noodzakelijk voor de ontsluiting van enkele applicaties, waaronder de NEC-applicaties. Al met al tijd voor vernieuwing.

De aanbesteding is doorlopen en voorlopig gegund op de conditionele voorwaarde van een succesvol doorlopen proof-of-concept. De PoC bleek niet succesvol, waarna het contract is ontbonden… en we stonden weer bij het startpunt. Ondertussen was de Corona epidemie in alle hevigheid losgebarsten. Met de nodige vertragingen is het programma van eisen herschreven op basis van nieuwe markt- en technologische ontwikkelingen en onze eigen ervaringen. Na de nieuwe aanbesteding waarin alleen T-Mobile en KPN hebben deelgenomen is – na het doorlopen van een proof-of-concept – de opdracht gegund aan KPN.

Het aangeboden platform gebaseerd op KPN’s Smart Communications gaat Altrecht GGz de functionele vast-mobiel integratie en flexibele communicatie bieden op de Chromebook en binnen de Google Workspace omgeving. De oplossing biedt eenvoud in gebruik, wat een eis is van de gebruikers. De oplossing is verder pay-per-use opgebouwd. Voor de integratie met de Ascom-zorg- en persoonsalarmeringomgeving die Altrecht gebruikt in de locatie WA-huis in Utrecht, is een specifiek integratieproject opgezet. Voor juni 2023 moet de migratie zijn afgerond.

Achteraf blijkt maar weer dat goed werk tijd nodig heeft.

blog-icon
featured-image
featured-image
featured-image
blog-icon
featured-image
featured-image
blog-icon
featured-blog